En fungerande godkänd infiltration är ett måste.

Både ur miljösynpunkt, men även för att bibehålla värdet på huset. 

En riktig infiltration äldre än 20år tappar snabbt sin funktion och kan orsaka problem som stopp. Äldre system som tex "stenkista" eller ingen infiltration är inte tillåtet och kan i värsta fall beläggas med användarförbud tills åtgärd utförts.

Vi hjälper er från planering och ansökan till färdig anläggning.

Inventeringen av avlopp i Ulricehamns kommun har påbörjats. Hör av er så hjälper vi er med ansökan och kontakten med kommunen.